2 item(s)

$79.00

  • Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Uzsākti Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

Uzsākti Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

 
21/10/2014

2014.gada 30.jūnijā parakstot līgumu Nr. KPFI- 15.3/43  uzsākta projekta „Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā” .  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”. Kā līdzfinansētājs piedalās  Stopiņu novada dome.

Projekta īstenošanas gaitā paredzēti skolas ēku energoefektivitātes paugstināšanas renovācijas darbi – ārsienu remonts un  siltināšana, logu nomaiņa, kā arī  jumtu remonts. Kopējās projekta izmaksas pārniedz 400 000 eiro, no kuriem 84% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi. Ar 16% līdzfinansējuma piedalās Stopiņu novada dome.

Darbi jāpabeidz līdz 2015. gada 31.janvārim.

Agris Žilde, Upesleju internātpamatskolas- rehabilitācijas centra
                   Saimnieciskās daļas vadītājs

kpfi.jpg

Atpakaļ